Sub
Heading

قیمت اجرای سقف کاذب ( سقف کناف ) و دیوار کاذب کناف ( دیوار خشک )

 

دارای چند آیتم تعیین کننده است . ما در این صفحه برای آشنایی شما به برخی از این آیتم های تایین کننده در قیمت قطعی اجرا اشاره می کنیم . در اجرای سقف کاذب ( سقف کناف ) ارتفاع از سقف اصلی ، نوع پانل مورد نظر برای نصب ( گچی ، زد حریق ، زد رطوبت ، زد حریق زد رطوبت ، آکواپانل ) ، ضخامت پانل ، ارتفاع فضای مورد نظر ، حجم تاسیسات موجود در زیرسقف اصلی ، متراژکل ( بسیار تعیین کننده ) ، برند مصالح ، تیپ اجرایی مورد نظر ، تایین کننده قیمت نهایی سقف کاذب ( سقف کناف ) برای پروژه شما می باشد . البته در سیستم سقف کاذب ( سقف کناف ) یک پارچه بصورت ساده ( فلت ) . قیمت اجرای انواع طرح دکوراتیو و خاص بعد از تعیین طرح و آنالیز مصالح مصرفی و چند آیتم دیگر تعیین می شود

http://7knauf.weebly.com/
قیمت اجرای سقف کاذب در سقف های شبکه (۶۰*۶۰) ارتفاع از سقف اصلی ، طرح تایل مورد نظر ( انواع پانچ ) ، جنس تایل مورد نظر ، سازه های موردنظر ( سپری پنهان یا سپری نمایان ) ، ارتفاع فضای مورد نظر ، متراژکل ، برند مصالح ، در تعیین قیمت سقف کاذب شبکه (۶۰*۶۰) مورد نیاز بسیار موثر است .
 قیمت اجرای دیوار کناف (درای وال) آیتم های تعیین کننده قیمت نهایی در دیوار کناف شامل ، ارتفاع مدنظر برای اجرای دیوار کناف ( درای وال ) ، فضای مورد نظر اجرا ، جنس سطح فضای مد نظر برای اجرا ، عرض دیوار کناف ( درای وال ) مدنظر ، نوع دیوار کناف ( درای وال ) مدنظر ( پوششی یا جدا کننده ) ، جنس پانل مورد نظر ( گچی ، زدحریق ، زد رطوبت ، زدحریق زد رطوبت ، آکواپانل ) ، برند مصالح مصرفی ، ضخامت پانل ، تیپ اجرای دیوار کناف موردنظر ، متراژ کل ، قرار داشتن در یا پنجره در دیوار مورد نظر برای اجرا ، قرار داشتن انواع شکست در دیوار کناف موردنظر ، در قیمت دیوارکناف ( درای وال ) مورد نظر شما موثراست . همچنین دیوار کناف ها با طرح خاص و دکوراتیو باید آنالیز و قیمت نهایی تعیین شوند . پس قیمت تمام شده سقف کاذب کناف و دیوار کاذب کناف در پروژه شما باید توسط کارشناسان فنی ما بررسی و قیمت گذاری شده تا از هرگونه اشتباه در محاسبه قیمت تمام شده و نهایی توسط شما و واحد فروش ما جلوگیری شود . لازم به ذکر است قیمت اجرا در هر پروژه متفاوت و مخصوص همان پروژه است همچنین قیمت های تلفنی و بدون بازدید از فضا و پلان اجرای پروژه بصورت حدودی می باشند . بعد از تماس شما با واحدفنی ، کارشناسان ما بدون هیچ هزینه ای برای بازدید و برآورد هزینه ی سیستم ساخت و ساز خشک مدنظر شما ( سقف کاذب و یا دیوار کاذب ) به محل اجرا مراجعه خواهند کرد . برای قیمت مناسب و کیفیت بالا با شما همراه هستیم .

http://7knauf.weebly.com/قیمت اجرای سقف کاذب کناف و دیوارکاذب

قیمت اجرای سقف کاذب کناف و دیوارکاذب